V0lk@n_T@y

Ana Sayfa/Volkan Tay

About Volkan Tay

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Volkan Tay has created 15 blog entries.

Angular Firebase Entegrasyonu

2020-12-13T10:46:04+00:00

İlk kurulum Bilgisayarınızda Angular uygulamanız yok ise ilk olarak Angular CLI kurmanız gerekmektedir. Angular CLI'niz kurmak için, buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz . Aşağıdaki komutları terminalinizde Angular uygulamanızın çalışmasını istediğiniz dizinde çalıştırın. İşte komutlar ve yaptıkları. npm install -g @angular/cli Henüz sahip değilseniz, Angular CLI'yi terminalinize yükler. ng new name-of-app-here Bu, Angular'ın mevcut en son sürümünü kullanarak yeni bir Angular projesi oluşturacaktır. cd name-of-app-here Angular CLI aracılığıyla yeni bir proje oluşturduğunuzda, sizin için yeni bir proje klasörü oluşturacaktır. cdsizi terminal üzerinden bu klasöre götürecektir. ng serve Bu, Angular projenizi başlatacak ve çalıştıracaktır. Firebase Bağlanma Eğer firebase projeniz yok ise firebase console giriş yaparak [...]

Angular Firebase Entegrasyonu2020-12-13T10:46:04+00:00

Yazılım Test Türleri

2020-11-22T21:40:25+00:00

Aşağıdaki biçimde test türleri gösterebiliriz. 1.Fonksiyonel Testler Black-Box Gereksinim temelli İş-Süreç temelli 2.Fonksiyonel Olmayan Testler Performans, Stress,Load Usability Maintainability Reliability Portability 3.Yapısal Testler White-Box 4.Regresyon Testleri    1. Fonksiyonel Testler Yazılımın fonksiyonları test edilir. Yazılım kararlaştırıldığı gibi fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğine bakılır. Fonksiyonların doğruluğu iki şekilde kontrol edilebilir. Birincisi kullanıcılardan toplanan gereksinimlere uygunluğu ve ikinci olarak da iş süreç modeline bakarak doğru bir süreç işletildiği kontrol edilebilir. Yani yazılımın ‘’... Durumunda ne yapar?’’ sorusuna cevap veren testlerdir. Fonksiyonel testler genelde black-box (kara-kutu) testler olarak adlandırılır fakat bunla birlikte White-box beyaz-kutu testlerde olabilir. Yazılımın iç yapısı genelde görülmez, yazılıma verilen girdilerin çıktıları [...]

Yazılım Test Türleri2020-11-22T21:40:25+00:00

Yazılım Test Seviyeleri

2020-11-22T21:40:20+00:00

1.1. BİRİM TESTİ Birim testleri genelde yazılımcının sorumluluğunda olan testlerdir. Kod seviyesinde yapılır. Birim kelimesi tek bir fonksiyonun testide olabilir bir sınıf veya bir modulün testinide içerebilir. Kapsamı kodu yazan kişi tarafından belirlenir. Tek bir iş test edildiği için bağlantılı diğer birimlerden izole edilmelidir yani giriş ve çıkışların her zaman doğru döndüğü düşünülerek test yapılır. Bu yüzden diğer birimlerle olan alışverişler stub veya driver olarak adlandırılan objelerle gerçekleştirilir. Diğer birimlerde karşılaşılacak sorunların çözümü birim entegrasyon testinin içerisinde çözülebilir. 1.2.ENTEGRASYON TESTİ Farklı birimlerin ya da sistemlerin birlikte çalışırken ortaya çıkabilecek sorunların test edilmesine entegrasyon testi denir. Birden fazla birim test edilir ise [...]

Yazılım Test Seviyeleri2020-11-22T21:40:20+00:00

OSI REFERANS MODELİ

2020-11-22T07:32:51+00:00

Kullanıcıların farklı talepleri ve dolayısıyla network üzerinde kullanılmak zorunda kalınan karmaşık uygulamalar, ağ kurulumlarında bir hiyerarşinin doğmasını kaçınılmaz yapmıştır. Bilgisayar ağları büyüdükçe bu ağları yönetmek ve sorun gidermek, standart bir yapı olmadığı da düşünülürse çok daha zorlaşmaya başladı. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) bir çok ağ yapısını inceleyerek 1984 yılında OSI referans modelini geliştirdi. Artık donanım ve yazılım firmaları bu standarda uygun ürünler üretmeye başladılar. OSI modelinde 7 katmanlı bir yapı kullanılmış ve bu model; karmaşıklığı azaltmış, insanların belli katmanlarda uzmanlaşması için referans olmuş, katmanların işlevlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi kolaylaşmış, farklı donanım ve yazılım ürünlerinin birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlamış ve bir katmanda [...]

OSI REFERANS MODELİ2020-11-22T07:32:51+00:00

Ağ Topolojileri

2020-11-21T22:20:49+00:00

  İki veya daha fazla cihaz bir linke bağlanır, iki veya daha fazla link fiziksel topolojiyi oluşturur. Temel olarak 5 tür topoloji vardır: Mesh (Örgü): her cihaz diğer cihazlara atanmış bir bağlantıya sahiptir. Toplam n(n-1)/2 bağlantı vardır. Star (Yıldız): her cihaz merkezi bir birimle (hub) atanmış bir bağlantıya sahiptir. Bus (Taşıt): backbone olarak uzun bir kablo kullanılır ve tüm cihazlar bağlıdır. Ring (Çember): her cihaz kendisine komşu iki cihaza atanmış bağlantıya sahiptir. Hibrid topoloji farklı topolojilere sahip ağların birbirine bağlanmasıyla oluşur. Örnek olarak; Tree(Ağaç)topolojisi  Bus ve Ring topolojilerinin birleşimidir. Mesh Her cihaz kendisine ait bir bağlantıya sahip olduğundan trafik problemi olmaz. [...]

Ağ Topolojileri2020-11-21T22:20:49+00:00

Arayüzler (Interface)

2020-11-21T20:36:53+00:00

Java dilinde çoklu kalıtım (multi inheritance) yoktur. Her sınıf sadece tek bir sınıftan kalıtım yolu ile üretilebilir. Gerçek hayatta farklı nesnelerin ortak özellikleri olabilir yani farklı farklı sınıflarla ortak özellikleri olabilir. Bu durumda arayüzler (interface) kullanılarak çoklu kalıtım sağlanabilir. Arayüzlerin tanımlanmasıda sınıflara benzer fakat arayüzler birden fazla arayüzden kalıtım yolu ile çoğaltılabilirler. Arayüzlerin soyut sınıflar ile arasında çok büyük bir benzerlik var. Her iki teknikte, kendilerini uygulayan sınıflara rehberlik etmek üzere ortak bildirimlere izin veriyor. Soyutlamada bu, soyut sınıflar içerisindeki soyut metodlar ve kalıtımın bir arada ele alınması ile gerçekleştiriliyor. Arayüzlerde ise durum daha farklı. Nitekim arayüzler, soyut sınıflarda olduğu gibi [...]

Arayüzler (Interface)2020-11-21T20:36:53+00:00

Soyut(Abstract Class) Sınıf

2021-02-24T19:59:44+00:00

   Soyut sınıf, temel olarak kendisi türünde bir nesne oluşturulamayacak olan bir sınıftır. Nesneye yönelik programlamada sınıflar arasındaki kalıtım ilişkileri bir hiyerarşi şeklinde ifade edilebilir.  Kalıtım hiyerarşisinin en üzerinde yer alan üst sınıflar kimi zaman sadece alt sınıflara ait işlemlerin tanımlanması açısından kullanılabilir. Böyle bir durumda bu üst sınıfın türünden nesne oluşturulması düşünülmemekte ve bunu ifade etmek için de bu sınıfın soyut olarak tanımlanması mümkün olmaktadır. Soyut sınıflarda bazı metotların içeriği tanımlamış fakat bazılarının içeriğinin tanımlanması ilgili alt sınıflara bırakılmıştır. Soyut sınıf, Java programlama dilinde abstract anahtar kelimesi ile tanımlanmaktadır. Aşağıda, soyut sınıf kullanımına temel bir örnek olarak Sekil isimli Java [...]

Soyut(Abstract Class) Sınıf2021-02-24T19:59:44+00:00

Metotların Üzerine Yükleme – Aşırı yükleme(overloading)

2020-11-21T17:42:51+00:00

Bir metodun aşırı yüklenmesi; bir metodun farklı parametre sayıları yada tipleri ile aynı isim altında tanımlanması ve kullanılması demektir. Nokta sınıfının içerisinde yapıcılar aşırı yüklenmiştir. Birincisi hiç bir parametre almaz iken ikin yapıcı method iki adet int değer almaktadır.   Aşırı yüklenen iki yapılandırıcı methodun kullanımı: Nokta nokta1 = new Nokta(); Nokta nokta2 = new Nokta(5,5);

Metotların Üzerine Yükleme – Aşırı yükleme(overloading)2020-11-21T17:42:51+00:00

Kalıtım (Inheritance) Nedir?

2020-11-21T17:52:08+00:00

En genel tanımı ile kalıtım, "bir sınıftan yeni sınıflar türetmektir" denebilir. Türetilen her bir sınıf, türediği sınıfın özelliklerinide devralır. İşte basit bir örnek. Buradaki tüm sınıfların ortak bir takım özellikleri var. Bir motorlarının olması, tekerleklerinin olması, viteslerinin olması vb. Ama aynı zamanda her ayrı sınıfın kendine has özellikleride var. Örneğin ralli araçları için güvenlik bariyerlerinin olması, pilotlar için kaskların kullanılması gibi. Bu tabloyu inceleyince, her ralli aracı bir otomobildir diyebiliriz. Bu ralli araçlarının otomobil sınıfından türediğini gösterir. Diğer yandan her wrc bir ralli aracıdır da diyebiliriz. Bu ise, wrc araçlarının ralli araçlarının bir takım ortak özelliklerine sahip olduğunu ayrıca otomobillerinde bir [...]

Kalıtım (Inheritance) Nedir?2020-11-21T17:52:08+00:00

V Modeli

2020-11-04T20:25:47+00:00

Verification and validation model, aynı şelale modelde olduğu gibi sistem gereksinimlerinin belirlenmesi gerekir. Şelale modelden farklı olarak yazılım geliştirmeye başlamadan test planı oluşturulur. Bu modelin yazılım ve test döngülerini çizdiğimizde oluşan yapı V harfi gibi olduğundan ismi buradan gelmektedir. Klasik(Şelale- waterfall) modeldeki test işlemlerinin ne zaman yapılacağını ön plana çıkarır ve testler sırasında bulunan hataların düzeltilmesi için hangi düzeye dönülmesi gerektiğini gösterir. Sol kanat üretim etkinlikleri, sağ kanat test etkinlikleri ile ilgilidir. V modelin sol tarafı yazılım geliştirme faaliyetlerini sağ tarafta ise test aşamaları yapılır. Yazılım geliştirme faaliyetlerinden iş gereksinimi başlandığında test aşamalarından da kabul testlerine başlanır. V modelde çalışma adımını [...]

V Modeli2020-11-04T20:25:47+00:00
Go to Top